Znak sprawy:  46/BL/USŁUGI SPRZĄTANIA 2/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 30.09.2015 r.  09:00Data wytworzenia: 2015-08-20 15:21 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2015-08-20 15:21 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: Aleksander Wyszyński