Wystąpienie z kontroli planowej w zakresie oceny przestrzegania przepisów zatwierdzonej w UdSC dokumentacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych

Drukuj
1 2 3

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-12-22 12:43 Autor: Data publikacji: 2016-12-22 12:43 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Suwałowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-22 Osoba modyfikująca: