Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7660 - Główny specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-19 12:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7660 - Główny specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2017-01-19 12:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 6884 - Podreferendarz w Wydziale II Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-19 11:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14/2016 - Opiekun cudzoziemców w Wydziale II Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-19 11:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 1/2017 - Opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-18 09:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 1/2017 - Opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2017-01-18 09:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7539 - Specjalista do spraw realizacji pomocy socjalnej w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-18 08:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7539 - Specjalista do spraw realizacji pomocy socjalnej w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-17 15:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7539 - Specjalista do spraw realizacji pomocy socjalnej w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-17 11:00 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7539 - Specjalista do spraw realizacji pomocy socjalnej w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2017-01-17 10:59 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 11/2016 - Kucharz w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku Wydziału IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-01-17 09:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Oświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stanie kontroli zarządczej za rok 2015." stworzono dnia: 2017-01-16 15:05 przez: Monika Suwałowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 6887 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" zmieniono dnia: 2017-01-16 08:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 6887 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" zmieniono dnia: 2017-01-16 08:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-01-13 15:53 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 6011 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-01-13 15:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "2017" zmieniono dnia: 2017-01-13 13:23 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2017-01-13 13:22 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2017" stworzono dnia: 2017-01-13 13:21 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2017" zmieniono dnia: 2017-01-13 13:20 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Usługi społeczne" zmieniono dnia: 2017-01-13 13:19 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Przetarg nieograniczony" zmieniono dnia: 2017-01-13 13:17 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2017-01-13 13:16 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Usługi społeczne" stworzono dnia: 2017-01-13 13:13 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2017" stworzono dnia: 2017-01-13 13:12 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa urządzenia informatycznego przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-01-10 13:36 przez: Anna Leman
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie..." zmieniono dnia: 2017-01-09 15:20 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich " zmieniono dnia: 2017-01-09 15:19 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich " zmieniono dnia: 2017-01-09 15:18 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich " zmieniono dnia: 2017-01-09 15:18 przez: Aleksander Wyszyński