Historia zmian

 • Artykuł : "Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sprzętu pożarowego w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-04-25 11:15 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług opieki medycznej na rzecz cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony na terytorium RP" zmieniono dnia: 2019-04-24 14:53 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 46614 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-24 08:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 46614 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-23 16:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 46614 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-23 16:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 46614 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-23 14:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 46614 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-04-23 14:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 43411 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-18 15:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 43411 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-18 15:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 43784 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2019-04-18 15:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 43791 - Referendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-18 15:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 43791 - Referendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-18 15:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 43784 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2019-04-18 15:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 43784 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2019-04-18 15:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 46337 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2019-04-17 16:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 46337 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2019-04-17 16:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 46300 - Specjalista w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-04-17 15:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sprzętu pożarowego w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-04-17 14:43 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2019 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-04-16 09:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2019 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" stworzono dnia: 2019-04-16 09:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 46300 - Specjalista w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-04-16 09:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 46300 - Specjalista w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" stworzono dnia: 2019-04-16 09:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 45935- Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-04-16 08:59 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42643 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-15 15:03 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42643 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-04-15 15:03 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 43881- Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2019-04-15 10:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-04-15 09:40 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej – Filtr Epidemiologiczny" stworzono dnia: 2019-04-15 09:39 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sprzętu pożarowego w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-04-12 10:11 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Przegląd, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń i sprzętu pożarowego w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-04-12 10:11 przez: Małgorzata Kalinowska