Historia zmian

 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2017-08-17 14:28 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2017-08-17 14:27 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Norwegii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-08-11 15:57 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Norwegii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-08-11 15:54 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2017-08-11 14:59 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2017-08-11 14:58 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-08-11 14:58 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ulicy Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2017-08-11 14:58 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-08-11 14:50 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie" stworzono dnia: 2017-08-11 14:03 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ulicy Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2017-08-11 13:39 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-08-10 15:29 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2017-08-09 16:28 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 13:01 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 13:00 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:59 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:58 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:57 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:55 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:44 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:43 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:42 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " zmieniono dnia: 2017-08-09 12:40 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego " stworzono dnia: 2017-08-09 12:39 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-08-04 15:32 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13876 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-08-03 10:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13876 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-08-02 15:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2017-08-01 14:55 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-08-01 14:41 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Śląskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę" stworzono dnia: 2017-08-01 12:00 przez: Aleksander Wyszyński