Historia zmian

 • Strona : "Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2017-04-27 14:54 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-27 14:34 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10512 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2017-04-27 07:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10574 - Starszy Specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-04-27 07:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10574 - Starszy Specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-04-26 14:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10520 - Specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-04-26 08:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10512 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego" zmieniono dnia: 2017-04-26 08:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-25 17:20 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-25 17:19 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-25 16:43 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-25 16:41 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-25 16:40 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-25 16:29 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-04-25 16:26 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Podstawy prawne działania" zmieniono dnia: 2017-04-25 16:05 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2017-04-25 15:05 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2017-04-25 15:02 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2017-04-25 14:55 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10520 - Specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-04-25 14:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" stworzono dnia: 2017-04-25 14:48 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10520 - Specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-04-25 13:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2017-04-25 12:26 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej" zmieniono dnia: 2017-04-25 12:25 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej" zmieniono dnia: 2017-04-25 12:25 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej" zmieniono dnia: 2017-04-25 12:17 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10512 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego" stworzono dnia: 2017-04-25 11:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Dyrektor Generalny" zmieniono dnia: 2017-04-25 11:49 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Szef Urzędu" zmieniono dnia: 2017-04-25 11:48 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Prawne " zmieniono dnia: 2017-04-25 11:44 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 9903 - Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2017-04-25 10:40 przez: Jolanta Kurowska