Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15259 - Specjalista w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-10-16 14:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15259 - Specjalista w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-10-16 14:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-10-12 15:31 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa urządzeń UTM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-10-11 10:56 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa urządzeń UTM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2017-10-11 10:54 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-10-10 09:27 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2017-10-10 09:24 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 16390 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-10-09 08:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Szwecji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-10-06 15:33 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 16390 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-10-06 15:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 16390 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" stworzono dnia: 2017-10-06 15:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14591 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-10-04 10:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14600 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-10-04 10:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14604 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-10-04 10:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14600 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-10-04 10:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 14591 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-10-04 10:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-10-03 11:30 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15259 - Specjalista w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-29 12:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2017-09-28 15:20 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2017-09-28 15:19 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13876 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-26 13:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13876 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-09-26 13:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-22 13:33 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15684 - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2017-09-22 12:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15688 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-09-22 12:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-09-22 10:47 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15688 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-09-21 15:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15684 - Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" stworzono dnia: 2017-09-21 15:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 15688 - Specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-09-21 15:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie na wykonywanie czynności w ramach umowy zlecenia w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grotnikach" zmieniono dnia: 2017-09-20 15:50 przez: Jolanta Kurowska