Historia zmian

 • Artykuł : "Wstępne ogłoszenie informacyjne - Organizacja wyjazdu studyjnego do Belgii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-02-22 12:17 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Wstępne ogłoszenie informacyjne - Organizacja wyjazdu studyjnego do Wielkiej Brytanii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-02-22 12:15 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "ennik UstWstępne ogłoszenie informacyjne - Organizacja wyjazdu studyjnego do Wielkiej Brytanii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców " stworzono dnia: 2018-02-22 12:15 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Wstępne ogłoszenie informacyjne - Organizacja wyjazdu studyjnego do Finlandii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-02-22 12:13 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 20962- Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-02-21 15:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 20962- Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-02-21 15:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2018-02-21 11:14 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy" stworzono dnia: 2018-02-20 15:29 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" stworzono dnia: 2018-02-20 15:28 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę" stworzono dnia: 2018-02-20 15:28 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe" stworzono dnia: 2018-02-20 15:27 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-02-20 15:21 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw" stworzono dnia: 2018-02-20 15:20 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : " Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" zmieniono dnia: 2018-02-20 15:19 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach" zmieniono dnia: 2018-02-20 15:18 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 21310- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-02-20 15:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 21310- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-02-20 15:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 21703 - Główny specjalista ds. BHP w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego " zmieniono dnia: 2018-02-20 11:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 20302 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-02-19 16:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 20302 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-02-19 16:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 21310- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-02-19 13:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 21310- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-02-19 12:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 21703 - Główny specjalista ds. BHP w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego " zmieniono dnia: 2018-02-19 12:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 20483 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-02-19 10:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 20483 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-02-19 10:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-02-16 12:03 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2018 - Młodszy Opiekun Cudzoziemców w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach Wydział I Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2018-02-16 12:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 22394 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2018-02-16 08:26 przez: Jolanta Kurowska