Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33299 - Specjalista w Wydziale Logistyki Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2018-09-19 13:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33299 - Specjalista w Wydziale Logistyki Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2018-09-19 13:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33299 - Specjalista w Wydziale Logistyki Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2018-09-19 13:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32103 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych " zmieniono dnia: 2018-09-19 13:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32103 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych " zmieniono dnia: 2018-09-19 13:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32041 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-09-19 12:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 34365 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-19 12:40 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 34365 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-18 15:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 34365 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-18 15:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 34365 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-18 15:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 34365 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-18 12:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 34365 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" stworzono dnia: 2018-09-18 12:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-09-17 16:02 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie oprogramowania na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-09-13 14:48 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie oprogramowania na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-09-13 14:47 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie oprogramowania na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-09-13 14:36 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33890 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-09-12 09:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33890 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2018-09-11 15:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce " zmieniono dnia: 2018-09-10 16:12 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 31576 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-09-10 09:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 31576 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-09-10 09:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-09-10 09:16 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-09-10 09:09 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w budynkach ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku" zmieniono dnia: 2018-09-07 14:58 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33660 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33660 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-06 16:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33660 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-09-06 16:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33660 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego " zmieniono dnia: 2018-09-06 16:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33660 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego " zmieniono dnia: 2018-09-06 16:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 33660 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego " stworzono dnia: 2018-09-06 15:57 przez: Jolanta Kurowska