Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 67043 - Inspektor w Wydziale Finansowym Biura Finansów " zmieniono dnia: 2020-08-10 08:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Realizacja usług wizualizacji danych dla powstającego Migracyjnego Centrum Analitycznego" zmieniono dnia: 2020-08-08 07:46 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Realizacja usług wizualizacji danych dla powstającego Migracyjnego Centrum Analitycznego" zmieniono dnia: 2020-08-08 07:44 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Realizacja usług wizualizacji danych dla powstającego Migracyjnego Centrum Analitycznego" zmieniono dnia: 2020-08-08 07:43 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Realizacja usług wizualizacji danych dla powstającego Migracyjnego Centrum Analitycznego" zmieniono dnia: 2020-08-08 07:43 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Realizacja usług wizualizacji danych dla powstającego Migracyjnego Centrum Analitycznego" zmieniono dnia: 2020-08-08 00:31 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Realizacja usług wizualizacji danych dla powstającego Migracyjnego Centrum Analitycznego" stworzono dnia: 2020-08-08 00:30 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 67043 - Inspektor w Wydziale Finansowym Biura Finansów " stworzono dnia: 2020-08-07 14:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-08-07 12:08 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66848 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów (zastępstwo)" usunięto dnia: 2020-08-05 15:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66848 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów (zastępstwo)" usunięto dnia: 2020-08-05 15:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66848 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-08-05 12:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66848 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-08-05 12:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66848 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-08-05 12:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66848 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów (zastępstwo)" stworzono dnia: 2020-08-05 12:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2020-08-04 12:09 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66637 - Referendarz w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2020-08-03 09:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-07-31 15:09 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66637 - Referendarz w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2020-07-31 13:36 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66637 - Referendarz w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2020-07-31 13:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-31 10:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 66637 - Referendarz w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" stworzono dnia: 2020-07-31 09:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach" zmieniono dnia: 2020-07-29 11:00 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 63927- Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2020-07-27 14:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-07-22 14:14 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2020-07-22 13:57 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)" zmieniono dnia: 2020-07-22 13:56 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-07-20 15:04 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Usługa wydruku i dostawa albumów z misji badawczych do krajów pochodzenia dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-07-20 13:36 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-07-15 09:19 przez: Małgorzata Kalinowska