Historia zmian

 • Artykuł : "Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych" zmieniono dnia: 2017-03-21 16:19 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 2/2017 - Sekretarka/Sekretarz w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-03-21 15:52 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 2/2017 - Sekretarka/Sekretarz w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-03-21 15:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych" zmieniono dnia: 2017-03-20 16:17 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2017-03-20 09:49 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2017-03-20 09:48 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" stworzono dnia: 2017-03-17 15:09 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7998 - Specjalista w Wydziale Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2017-03-17 10:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7998 - Specjalista w Wydziale Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2017-03-17 10:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-03-16 11:43 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-03-16 11:42 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-03-16 11:41 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2017-03-16 11:38 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 9301 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2017-03-15 08:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 9301 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2017-03-14 11:48 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7660 - Główny specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8150 - Specjalista do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego - zastępstwo" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8150 - Specjalista do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego - zastępstwo" zmieniono dnia: 2017-03-13 15:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7660 - Główny specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-03-13 14:59 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7660 - Główny specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-03-13 14:59 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8290 - Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2017-03-10 14:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 9107 - Starszy specjalista w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Cudzoziemców (zastępca)" zmieniono dnia: 2017-03-09 12:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 9162 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-03-09 09:00 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 9158 - Specjalista w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-03-09 08:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8458 - Specjalista do spraw postępowań uchodźczych w Wydziale I Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2017-03-08 15:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 9158 - Specjalista w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-03-08 15:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2017-03-08 14:15 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 9162 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2017-03-08 12:36 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Oświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stanie kontroli zarządczej za rok 2015" zmieniono dnia: 2017-03-08 11:33 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Oświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stanie kontroli zarządczej za rok 2016" stworzono dnia: 2017-03-08 11:33 przez: Aleksander Wyszyński