Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-02-21 14:31 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8150 - Specjalista do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego - zastępstwo" zmieniono dnia: 2017-02-20 14:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7080 - Starszy specjalista w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-02-16 15:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7080 - Starszy specjalista w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-02-16 15:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7080 - Starszy specjalista w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-02-16 15:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-02-15 15:57 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8509 - Specjalista do spraw kontrolowania dokumentów złożonych do zapłaty w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów " usunięto dnia: 2017-02-14 15:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8509 - Specjalista do spraw kontrolowania dokumentów złożonych do zapłaty w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów " stworzono dnia: 2017-02-14 14:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8458 - Specjalista do spraw postępowań uchodźczych w Wydziale I Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2017-02-14 08:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8458 - Specjalista do spraw postępowań uchodźczych w Wydziale I Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2017-02-13 15:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7660 - Główny specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-02-13 15:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-02-13 15:06 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2017 r." stworzono dnia: 2017-02-13 13:45 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "Plan postępowań" zmieniono dnia: 2017-02-13 13:38 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2017-02-13 13:38 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Plan postępowań" stworzono dnia: 2017-02-13 13:33 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 7539 - Specjalista do spraw realizacji pomocy socjalnej w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-02-10 14:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 1/2017 - Opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-02-10 13:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 1/2017 - Opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-02-10 13:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 6887 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" zmieniono dnia: 2017-02-10 12:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-02-08 13:24 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-02-08 13:01 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2017-02-08 13:00 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ochrona obieków Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie" zmieniono dnia: 2017-02-08 09:44 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 6886 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych " zmieniono dnia: 2017-02-08 09:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 6886 - Specjalista w Wydziale III Postępowań Uchodźczych w Departamencie Postępowań Uchodźczych " zmieniono dnia: 2017-02-08 09:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 8290 - Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2017-02-08 08:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2017 - Pomoc kucharza w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-02-08 08:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Usługi cateringowe dla cudzoziemców przebywających w Ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2017-02-07 15:41 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 13/2016 - Ogłoszenie Nr 3/2017 - Pomoc kucharza w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2017-02-07 15:38 przez: Jolanta Kurowska