Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjno- adaptacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-06-18 16:27 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-06-18 14:22 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Wydruk, nagranie i dostawę materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-06-18 14:14 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Zamówienie na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWIORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego" stworzono dnia: 2019-06-18 10:27 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 45935- Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-06-18 09:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 45935- Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-06-18 09:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 46614 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-06-18 09:03 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 46614 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-06-18 09:03 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-06-17 15:35 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Wydruk, nagranie i dostawę materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-06-13 13:57 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wydruk, nagranie i dostawę materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-06-13 13:57 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wydruk, nagranie i dostawę materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-06-13 13:55 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wydruk, nagranie i dostawę materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-06-13 13:54 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wydruk, nagranie i dostawę materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-06-13 13:53 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office MOLP OfficeStd 2019 OLP NL Gov lub równoważnych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-06-12 16:21 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjno- adaptacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-06-12 09:15 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjno- adaptacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-06-12 09:14 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-06-10 09:07 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-06-07 13:09 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-06-07 13:08 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-06-07 13:07 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-06-07 13:06 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2019-06-07 13:06 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "przedaż i dostawę artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie" stworzono dnia: 2019-06-07 13:05 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 48763 - Specjalista w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-06-05 09:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 48763 - Specjalista w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-06-04 14:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 48763 - Specjalista w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" stworzono dnia: 2019-06-04 14:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 46971- Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-05-31 15:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" zmieniono dnia: 2019-05-28 09:53 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 48108 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty" zmieniono dnia: 2019-05-24 08:36 przez: Jolanta Kurowska