Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-06-21 09:53 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2017-06-21 08:52 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10342 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-06-19 11:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10342 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-06-19 11:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10574 - Starszy Specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-06-19 09:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2017 - Kucharz w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-06-14 16:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2017-06-14 15:26 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2017 - Kucharz w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2017-06-14 15:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-06-12 14:45 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10520 - Specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-06-07 14:00 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10512 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2017-06-07 13:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10512 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2017-06-07 13:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Znak sprawy: 15/SERWIS SAMOCHODÓW-WARSZAWA II/ZOC/17" zmieniono dnia: 2017-06-07 11:24 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-06-06 15:17 przez: Justyna Mamaj
 • Strona : "2017" zmieniono dnia: 2017-06-05 09:37 przez: Julia Bielecka
 • Strona : "2017" zmieniono dnia: 2017-06-05 09:37 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-06-05 09:23 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-06-05 09:21 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-06-05 09:18 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-06-05 09:14 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2017-06-05 08:42 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-05-30 15:53 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Znak sprawy: 15/SERWIS SAMOCHODÓW-WARSZAWA II/ZOC/17" stworzono dnia: 2017-05-26 14:04 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10512 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2017-05-25 15:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" stworzono dnia: 2017-05-25 11:51 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 4/2017 - Opiekun Cudzoziemców w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-05-25 09:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 4/2017 - Opiekun Cudzoziemców w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2017-05-25 09:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2017-05-24 15:00 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 10520 - Specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-05-23 09:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-05-22 15:55 przez: Ewa Smęt