Historia zmian

 • Artykuł : "39/SERWIS SAMOCHODÓW DPS-2/ZOC/18" zmieniono dnia: 2018-12-12 14:05 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "39/SERWIS SAMOCHODÓW DPS-2/ZOC/18" stworzono dnia: 2018-12-12 14:04 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup tabletów oraz słuchawek" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:29 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:07 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:04 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-12 12:00 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie układu centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33" zmieniono dnia: 2018-12-11 15:08 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie układu centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33" stworzono dnia: 2018-12-11 15:06 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC" zmieniono dnia: 2018-12-11 15:04 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC" zmieniono dnia: 2018-12-11 15:03 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC" stworzono dnia: 2018-12-11 15:01 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39281- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu - 3 etaty" zmieniono dnia: 2018-12-11 10:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39281- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu - 3 etaty" stworzono dnia: 2018-12-10 15:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-07 15:07 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-07 15:04 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-07 15:02 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zestawu zabawowo-sprawnościowego" stworzono dnia: 2018-12-05 15:23 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-05 15:21 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-12-05 15:14 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego" stworzono dnia: 2018-12-05 15:03 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-12-05 14:57 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zestawu zabawowo-sprawnościowego" zmieniono dnia: 2018-12-05 14:40 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-12-05 14:35 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup kart SIM" stworzono dnia: 2018-12-05 12:04 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup tabletów oraz słuchawek" stworzono dnia: 2018-12-05 11:57 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" stworzono dnia: 2018-12-05 11:36 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-05 11:32 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-05 11:25 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39116 -Specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu " zmieniono dnia: 2018-12-05 10:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup kart SIM" zmieniono dnia: 2018-12-05 09:59 przez: Monika Balwin