Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2019 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2019-02-20 10:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2019 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2019-02-20 10:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 42653 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-19 15:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 42653 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-18 15:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 42653 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamnetu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-18 15:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 42653 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamnetu legalziacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-18 15:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 42653 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamnetu legalziacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-02-18 15:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42643 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-18 15:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42952 - Podreferendarz w Wydziale I Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2019-02-18 10:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42643 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-15 16:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42952 - Podreferendarz w Wydziale I Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2019-02-15 15:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 40761 - Starszy specjalista w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2019-02-15 14:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42929 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2019-02-15 11:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42929 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2019-02-14 14:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "INFORMACJA DLA PRACOWNIKA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH" zmieniono dnia: 2019-02-14 13:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "KLAUZULA INFORMACYJAN DLA PRACOWNIKA" stworzono dnia: 2019-02-14 13:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA" usunięto dnia: 2019-02-14 13:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA" usunięto dnia: 2019-02-14 13:54 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA" stworzono dnia: 2019-02-14 13:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42641 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2019-02-14 13:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42643 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczacych legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-13 14:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42643 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczacych legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-12 12:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42643 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczacych legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-02-12 11:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42641 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2019-02-12 11:52 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42641 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczacych legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-02-12 11:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 40103- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-02-12 10:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 40103- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-02-12 10:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42640 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi II, Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-12 10:40 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42640 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi II, Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-11 15:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 42640 - Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi II, Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-02-11 15:18 przez: Jolanta Kurowska