Historia zmian

 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2021-01-14 13:51 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2021 - Administrator w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-01-14 13:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2021-01-14 13:39 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71538 - Specjalista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-01-14 11:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : " Plany działalnosci UDSC" zmieniono dnia: 2021-01-14 11:29 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Plan działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rok 2021" stworzono dnia: 2021-01-14 11:28 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71538 - Specjalista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-01-14 11:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 71537 - Specjalista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-01-14 11:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73142 - Podreferendarz w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-01-14 10:52 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72986 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-01-11 11:36 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72986 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-01-11 11:36 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72986 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-01-11 11:35 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie" zmieniono dnia: 2021-01-07 16:23 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2021 - Administrator w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-01-07 12:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2021 - Administrator w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-01-07 12:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72553 - Referendarz w Wydziale Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego, Biuro Informatyki " zmieniono dnia: 2020-12-28 12:50 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72571- Specjalista w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców, Departament Pomocy Socjalnej " stworzono dnia: 2020-12-23 11:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2020-12-22 14:54 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej" stworzono dnia: 2020-12-22 14:52 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie" stworzono dnia: 2020-12-22 09:19 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72553 - Referendarz w Wydziale Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego, Biuro Informatyki " zmieniono dnia: 2020-12-21 15:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72553 - Referendarz w Wydziale Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego, Biuro Informatyki " stworzono dnia: 2020-12-21 14:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 72289 - Główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Departament Pomocy Socjalnej (zastępstwo)" stworzono dnia: 2020-12-14 15:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 72181- Podreferendarz w Wydziale Wsparcia Informatycznego Biura Informatyki" zmieniono dnia: 2020-12-11 14:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70194 - Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-12-11 13:36 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70194 - Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-12-11 13:36 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Plan kontroli UdSC na 2021 rok" zmieniono dnia: 2020-12-11 13:13 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Plan kontroli UdSC na rok 2021" stworzono dnia: 2020-12-11 13:08 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 72181- Podreferendarz w Wydziale Wsparcia Informatycznego Biura Informatyki" stworzono dnia: 2020-12-11 09:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w ośrodkach dla cudzoziemców " zmieniono dnia: 2020-12-09 11:08 przez: Justyna Karczmarczyk