Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60152 - Podreferendarz w Wydziale III Departamentu Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-28 11:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60152 - Podreferendarz w Wydziale III Departamentu Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-28 11:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61696 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-02-28 09:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61696 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-02-27 15:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59757 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-02-27 11:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59757 - Referendarz w Zespole Obsługi II Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-02-27 11:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-27 11:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 1/2020 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-27 11:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-02-26 16:41 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-02-26 16:41 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-02-26 16:39 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60042 - Podreferendarz w Wydziale Obsługi Teleinformatycznej Biura Informatyki" zmieniono dnia: 2020-02-26 15:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług cateringowych dla cudzoziemców przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej " zmieniono dnia: 2020-02-26 14:01 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-26 10:38 przez: Wydział Kontroli
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-26 10:33 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61662 - Referendarz do spraw legislacji w Wydziale Legislacji Biura Prawnego" stworzono dnia: 2020-02-26 08:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59831 - Referendarz do spraw legislacji w Wydziale Legislacji Biura Prawnego " zmieniono dnia: 2020-02-26 08:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59831 - Referendarz do spraw legislacji w Wydziale Legislacji Biura Prawnego " zmieniono dnia: 2020-02-26 08:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59831 - Referendarz do spraw legislacji w Wydziale Legislacji Biura Prawnego " zmieniono dnia: 2020-02-26 08:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z działalności kontrolnej 2019 r." stworzono dnia: 2020-02-25 16:45 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" stworzono dnia: 2020-02-25 11:18 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59981- Referendarz w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2020-02-24 09:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59650 - Referendarz w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2020-02-24 09:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59596 - Podreferendarz w Wydziale I Departamentu Postępowań Uchodźczych - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-21 15:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58721 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-02-21 15:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59760 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2020-02-21 15:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59880 - Specjalista w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-02-21 12:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-02-21 11:29 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-02-21 11:28 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-02-21 11:28 przez: Jakub Dudziak