Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 56073 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-10-18 14:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 56073 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-10-18 14:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 56002 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postepowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2019-10-18 14:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 56073 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-10-18 10:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2019-10-17 15:29 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2019-10-17 15:29 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 56002 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " stworzono dnia: 2019-10-17 12:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę i montaż zabawek interaktywnych - paneli dla dzieci do zamontowania na ścianie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2019-10-15 13:58 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" zmieniono dnia: 2019-10-10 09:55 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2019-10-10 08:50 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 55461 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-10-09 10:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : " Ogłoszenie Nr 55459 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2019-10-09 10:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : " Ogłoszenie Nr 55459 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2019-10-08 15:30 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 55461 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-10-08 15:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" zmieniono dnia: 2019-10-08 15:10 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 55461 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-10-08 13:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : " Ogłoszenie Nr 55459 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu " stworzono dnia: 2019-10-08 13:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej " zmieniono dnia: 2019-10-08 12:33 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej " zmieniono dnia: 2019-10-08 12:32 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" zmieniono dnia: 2019-10-07 13:51 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" zmieniono dnia: 2019-10-07 13:35 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" zmieniono dnia: 2019-10-04 14:16 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie" stworzono dnia: 2019-10-04 14:15 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" zmieniono dnia: 2019-10-04 11:38 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 55221 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-10-04 10:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 5/2019 - Sekretarka/Sekretarz w Sekretariacie Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2019-10-03 14:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-10-03 14:12 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę mebli do Księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-10-03 12:46 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 55221 - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" stworzono dnia: 2019-10-03 09:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" zmieniono dnia: 2019-10-02 09:19 przez: Ewa Smęt