Dane kontaktowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 

Siedziba Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

 

Adres do korespondencji:

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
fax: 22 601 74 13
kierownictwo@udsc.gov.pl

Infolinia: 47 721 76 75 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Mapa adresów głównych Urzędu do Spraw Cudzoziemców