Dyrektor: Agata Madziar

Struktura Departamentu:

– Wydział Kontroli i Nadzoru

– Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

– Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75