Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wiktor Walczak

E-mail: iod@udsc.gov.pl