• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. S. Batorego 5
Warszawa
tel. (22) 621 20 20

www.mswia.gov.pl

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. (22) 661 10 00

www.mpips.gov.pl

 • Straż Graniczna 

al. Niepodległości 100
Warszawa

ul. 17 Stycznia 23
Warszawa

ul. Podchorążych 38
Warszawa

tel. (22) 500 40 00
www.strazgraniczna.pl

 • Policja

ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
Tel: (22) 621 02 51

www.policja.pl

 • Biuro Krajowe UNHCR

ul. Szucha 13/15 lok. 17
Warszawa

www.unhcr-centraleurope.org

 • Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) 

ul. Mariensztat 8
Warszawa
tel. (22) 538 91 69

www.iom.pl

 • Polski Czerwony Krzyż 

ul. Mokotowska 14
Warszawa
tel. (22) 326 12 00

www.pck.pl

 • Polska Akcja Humanitarna

Centrum Pomocy Uchodźcom 
ul. Szpitalna 5/3
Warszawa
tel. (22) 828 90 86

www.pah.org.pl

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

ul. Zgoda 11
Warszawa
tel. (22) 828 10 08

www.hfhr.pl

 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

Al. 3 Maja 12/510
Warszawa
tel. (22) 621 51 65

www.interwencjaprawna.pl

 • Caritas Polska - Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom 

Krakowskie Przedmieście 62
Warszawa
tel. (22) 826 99 10

www.caritas.pl

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Lublin
tel. (81) 743 71 86

ul. Warszawska 32
Białystok
tel. (85) 732 55 53

ul. Wojska Polskiego 140
Słubice
tel. (95) 737 4006

www.caritas.pl

 • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 

ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
tel. (12) 633 72 23

www.pomocprawna.org

 • Fundacja „Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Klinika Prawa UW" 

Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
tel. (22) 552 08 11

www.klinika.wpia.uw.edu.pl

 • Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „Proxenia" 

ul. Ostrobramska 98
Warszawa
tel. (22) 610 02 52

www.proxenia.org.pl

 • Fundacja „Ocalenie"

ul. Ordynacka 9/21
Warszawa 00-364
tel. (22) 8285054

www.fundacjaocalenie.org.pl

 • Stowarzyszenie ‘Jeden Świat' 

ul. Krasińskiego 3A/1
Poznań
tel. (61) 848 43 38

www.jedenswiat.org.pl
 

 • Ośrodek Migranta Fu Shenfu

ul. Ostrobramska 98
Warszawa
tel. (22) 610 02 52

www.migrant.pl

 • Fundacja Dzieci Niczyje 

ul. Walecznych 59
Warszawa
tel. (22) 616 02 68

www.fdn.pl

 • Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 

ul. Kredytowa 6/73
Warszawa
tel. (22) 423 76 92

www.psep.pl 

 • Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Al. Z. Krasińskiego 18
Kraków
tel. (12) 427 24 80

www.law.uj.edu.pl

 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

Al. Ujazdowskich 37
Warszawa
tel. (22) 621 21 61

www.schuman.pl

 • Fundacja ‘La Strada'

Warszawa
tel. (22) 628 99 99
fax. (22) 622 19 85

www.strada.org.pl

 • Uniwersytecka Poradnia Praw na Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Lublin 20-950, al. Racławickie 14
tel.: (81) 532 67 99, 532 67 98; 

www.kul.lublin.pl

 • Polskie Forum Migracyjne

www.forummigracyjne.org
Izabelin 05-080, ul. Orła Białego 44 a
tel.: 0605 888 753;

 • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych

ul. Św. Wincentego 40/59
03-526 Warszawa

www.cim.org.pl

 • Stowarzyszenie Autokreacja

ul. Pańska 97
00-834 Warszawa
tel. 22 452 09 68

www.kultilink.pl

 • Stowarzyszenie Dla Ziemi

Bratnik 5 
21-132 Kamionka
Tel.: 603 882 082 Tel.: 81 8527876 

www.dlaziemi.org

 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

ul. Jezuicka 4
20-113 Lublin

www.wolontariat.lublin.pl
www.uchodzcy.org.pl