Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców – Agnieszka Pawlikowska

Tel: (47) 72-176-21

Adres e-mail: dostepnosc@udsc.gov.pl