Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na dostawę słuchawek do tabletów.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.


Data wytworzenia: 2019-09-11 13:05 Autor: Monika Balwin Data publikacji: 2019-09-11 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Balwin Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-23 Osoba modyfikująca: Monika Balwin