Naczelnik Wydziału: Zbigniew Kowalski
tel. (22) 601 75 66         

zbigniew.kowalski@udsc.gov.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Zbigniew Kowalski
tel. (22) 601 75 66         

zbigniew.kowalski@udsc.gov.pl

Kierownik Kancelarii Tajnej: Krystyna Jakubiak
tel. (22) 601 47 90        

krystyna.jakubiak@udsc.gov.pl
 
 

Do zakresu działań Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych należą: 

1)    ochrona informacji niejawnych;

2)    ochrona danych osobowych;

3)    ochrona fizyczną obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Warszawie z wyłączeniem ośrodków dla cudzoziemców;

4)    sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe.