Marcin Słupecki
tel./fax (22) 601 54 09         

marcin.slupecki@udsc.gov.pl              

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Wieloosobowego stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należą: 

1) ochrona informacji niejawnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); 
2) ochrona fizyczna obiektów Urzędu; 
3) obronność oraz z zarządzanie kryzysowe.