Naczelnik Wydziału: Małgorzata Tłustochowicz
Tel. (22) 60 156 39
Fax (22) 60 174 12

malgorzata.tlustochowicz@udsc.gov.pl

Struktura Wydziału:

Sekretariat
Tel.: (22) 60 156 39

sekretariat.waec@udsc.gov.pl

Zespół Archiwum
Tel. (22) 60 117 42

archiwum@udsc.gov.pl

Zespół Dokumentów Podróży
Tel./Fax: (22) 60 175 07

andrzej.zagwojski@udsc.gov.pl

Zespół Ewidencji Cudzoziemców
Tel.: (22) 60 175 08

radek.nawrocki@udsc.gov.pl

Do zakresu działania Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców należy:

1) zakładanie i prowadzenie archiwów w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,
2) przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwych archiwów państwowych,
3) prowadzenie depozytu dokumentów podróży, zdeponowanych przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) udostępnianie uprawnionym podmiotom danych osobowych cudzoziemców zgromadzonych w dokumentacji wytworzonej lub przetwarzanej w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,
5) udostępnianie danych osobowych z krajowego zbioru rejestrów.