Naczelnik Wydziału: Katarzyna Feltynowska

Sekretariat
Tel. (22) 601 41 37

Tel./Fax: (22) 601 44 53
wydzial.kadr@udsc.gov.pl

Do zakresu działania Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji należy:

1) prowadzenie spraw związanych z:
  a) procesem systemu zarządzania, zgodnym z normą ISO 9001 i wymaganiami systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Urzędzie,
  b) opracowywaniem założeń polityki kadrowej w Urzędzie,
  c) obsługą kadrową członków korpusu służby cywilnej, innych pracowników Urzędu oraz funkcjonariuszy oddelegowanych do Urzędu,
  d) szkoleniem i rozwojem zawodowym członków korpusu służby cywilnej i innych pracowników w Urzędzie,
  e) zadaniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  f) kontrolą warunków pracy, a także przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
  g) wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali pracownikom Urzędu,
  h) obsługą socjalną pracowników Urzędu, w zakresie realizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  i) obsługą administracyjno-budżetową rzecznika dyscyplinarnego,
  j) organizacją praktyk dla studentów,
  k) współpracą z urzędami pracy w zakresie organizacji staży absolwenckich i przygotowania zawodowego,
  l) tłumaczeniem dokumentów oraz pism na potrzeby Urzędu, w tym planowaniem środków finansowych na realizację tłumaczeń, kontrolą wydatków, przygotowaniem przedmiotu zamówienia oraz nadzorem nad realizacją umowy,
  m) rejestrowaniem zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Generalnego;
2) prowadzenie:
  a) Kancelarii Ogólnej Urzędu,
  b) sekretariatów Szefa Urzędu, Zastępców Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu,
  c) zbioru zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Generalnego.