Zamówienie na ochronę obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych. Znak sprawy: 40/BL/OCHRONA I KONWOJOWANIE/PN/14

Znak sprawy:  40/BL/OCHRONA I KONWOJOWANIE/PN/14

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  11:00Data wytworzenia: 2014-10-16 Autor: Data publikacji: 2014-10-16 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: