Dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 12/BL/SPRZĘT INFORMATYCZNY/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 18.05.2016 r.  10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-05-04 10:40 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-05-04 10:40 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: