Dostawa wyrobów medycznych, montaż i ich rozmieszczenie w budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

nr sprawy: 11/BL/WYROBY MEDYCZNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 135 000 euro

termin składania ofert: 06.05.2016 godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskiejData wytworzenia: 2016-04-12 11:52 Autor: Justyna Mamaj Data publikacji: 2016-04-12 11:52 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: