Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie

Znak sprawy:  8/BL/OCHRONA-WARSZAWA II/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 28.04.2016 r.  11:00


Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-04-15 15:01 Autor: Anna Leman Data publikacji: 2016-04-15 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: