Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie

Znak sprawy:  1/BL/OCHRONA-WARSZAWA/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 12.02.2016 r.  11:00


Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONOData wytworzenia: 2016-02-01 14:57 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-02-01 14:57 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: