Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej dla potrzeb Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  4/BL/BUDOWA LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 22.04.2016 r.  godz. 11:00


Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-03-18 12:56 Autor: Justyna Mamaj Data publikacji: 2016-03-18 12:56 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: