Zamówienie na dostawę książek i pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”

 

                                                                                                                                                      

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę książek i pozycji multimedialnych. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada  2017 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

 

 


Data wytworzenia: 2017-11-23 12:53 Autor: Julia Bielecka Data publikacji: 2017-11-23 12:53 Osoba udostępniająca na stronie: Julia Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-23 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka