Dyrektor: Katarzyna Brynkiewicz

Tel.: (22) 60 140 30

Fax: (22) 62 706 80

E-mail: bfz@udsc.gov.pl

Struktura:

– Kierownictwo

– Wydział I

– Wydział II

– Sekretariat

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

Do zakresu działania Biura Funduszy Zagranicznych należy:

1) Koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy zagranicznych oraz realizacją projektów finansowanych z tych środków;

2) Opiniowanie zasadności udziału Urzędu w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych;

3) Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;

4) Wypełnianie obowiązków związanych z rozliczaniem i sprawozdawczością finansową oraz merytoryczną projektów realizowanych w ramach funduszy zagranicznych;

5) Realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach wdrażanych projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;

6) Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.