Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82041 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-07-27 13:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego " zmieniono dnia: 2021-07-26 14:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego " zmieniono dnia: 2021-07-26 14:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-07-26 13:48 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2021 r. - wersja 2" zmieniono dnia: 2021-07-21 13:22 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2021 r. - wersja 2" stworzono dnia: 2021-07-21 13:21 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług obejmujących realizację zajęć edukacyjnoadaptacyjnych" zmieniono dnia: 2021-07-20 10:38 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług obejmujących realizację zajęć edukacyjnoadaptacyjnych" stworzono dnia: 2021-07-16 16:25 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81374 - Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-07-15 15:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 810374 - Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-07-15 15:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80349 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-07-15 10:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81107 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-07-13 07:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81136 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-07-13 07:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81107 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych (zastpstwo)" zmieniono dnia: 2021-07-12 13:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81107 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-07-12 13:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie dotyczące zakupu książek do księgozbioru UdSC WIKP" stworzono dnia: 2021-07-12 11:29 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 79597 - Podreferendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-06-29 07:11 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80349 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-06-28 15:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80457 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-06-28 15:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80459 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2021-06-28 15:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80349 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-06-25 11:59 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80373 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2021-06-25 11:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80349 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-06-25 10:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78072 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-06-25 08:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI" zmieniono dnia: 2021-06-24 14:23 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78072 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-06-21 14:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78461 - Podreferendarz w Wydziale I Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-06-17 12:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78072 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-06-17 12:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI" stworzono dnia: 2021-06-17 10:42 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78203- Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-06-16 08:30 przez: Jolanta Kurowska