Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 86007 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2021-10-14 13:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 86007 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2021-10-14 13:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 86007 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu " stworzono dnia: 2021-10-14 13:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na tłumaczenia z języka angielskiego lub rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wybranych materiałów źródłowych oraz opracowań o krajach pochodzenia" zmieniono dnia: 2021-10-14 12:11 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-13 13:50 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-13 13:47 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83194 - Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83507 - Specjalista Wydział Projektów i Preintegracji Departament Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83194 - Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 84112 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego." zmieniono dnia: 2021-10-12 11:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83087 - Starszy specjalista w Zespole Postępowań Sądowych, Departament Prawa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82324 - Specjalista w Wydziale IV Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego " zmieniono dnia: 2021-10-12 11:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2020 rok " zmieniono dnia: 2021-10-12 09:11 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2020 rok " zmieniono dnia: 2021-10-12 09:10 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Finanse" zmieniono dnia: 2021-10-12 09:09 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2020 rok " stworzono dnia: 2021-10-12 09:08 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85837 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-10-11 13:56 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Zamówienie na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-10-11 12:17 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2021 r. - wersja 3" stworzono dnia: 2021-10-07 15:52 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w sekretariacie Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-10-07 10:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw " zmieniono dnia: 2021-10-06 06:46 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85507 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-10-05 13:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85461 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-10-05 10:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83087 - Starszy specjalista w Zespole Postępowań Sądowych, Departament Prawa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-10-05 08:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85350 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Departamentu Pomocy Socjalnej (zastępstwo))" stworzono dnia: 2021-10-04 08:36 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-10-01 10:08 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-10-01 10:07 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw " zmieniono dnia: 2021-09-30 20:13 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw " stworzono dnia: 2021-09-30 20:04 przez: Ewa Smęt