Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78461 - Podreferendarz w Wydziale I Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-05-18 10:52 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78425 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych " stworzono dnia: 2021-05-17 14:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78339 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-05-14 11:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Zespole Zamiejscowym - Biała Podlaska Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-05-13 12:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale IV Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-05-13 12:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Zespole Zamiejscowym - Biała Podlaska Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-05-13 11:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Zamiejscowym Zespole Biała Podlaska Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-05-13 11:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78203- Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-05-12 10:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:49 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:47 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:30 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" stworzono dnia: 2021-05-11 13:29 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" usunięto dnia: 2021-05-11 13:28 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:26 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Kontrole" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:20 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:16 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:15 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:15 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" zmieniono dnia: 2021-05-11 13:11 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" stworzono dnia: 2021-05-11 13:09 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75411 - Referendarz w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73868 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73142 - Podreferendarz w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75902 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76253 - Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym I Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2021-05-11 10:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77002- Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76213 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76531 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-11 08:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76531 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-11 08:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76910 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-11 07:46 przez: Jolanta Kurowska