Historia zmian

 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-10 13:03 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78072 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-05-10 10:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75925 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-10 09:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76913 - Referendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-05-10 09:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-07 10:55 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-07 10:49 przez: Beata Car
 • Artykuł : "WYDRUK I DOSTAWA ULOTEK, BROSZUR ORAZ PUBLIKACJI NA POTRZEBY URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2021-05-06 17:45 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Strona : "Skargi i wnioski" zmieniono dnia: 2021-05-06 11:45 przez: Magdalena Sikora
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-06 10:40 przez: Beata Car
 • Strona : "Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:59 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:57 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:55 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:55 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:53 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:53 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:51 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:49 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Kontroli" zmieniono dnia: 2021-05-04 14:26 przez: Magdalena Sikora
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76498 - Podreferendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-30 13:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "WYDRUK I DOSTAWA ULOTEK, BROSZUR ORAZ PUBLIKACJI NA POTRZEBY URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" stworzono dnia: 2021-04-27 16:42 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Przeprowadzenie badania sondażowego cudzoziemców nw Polsce oraz opracowanie wyników tego badania" stworzono dnia: 2021-04-27 10:33 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-26 10:08 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75925 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-23 15:36 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75925 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-23 15:36 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-23 15:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-04-20 17:28 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 77225 - Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców Departament Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-04-19 15:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 77225 - Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców Departament Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-04-19 15:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-04-16 08:40 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" stworzono dnia: 2021-04-16 08:39 przez: Beata Car