Historia zmian

 • Strona : "Wystąpienia pokontrolne 2021" stworzono dnia: 2021-05-11 13:09 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75411 - Referendarz w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73868 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73142 - Podreferendarz w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75902 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76253 - Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym I Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2021-05-11 10:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77002- Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76213 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-05-11 10:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76531 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-11 08:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76531 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-11 08:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76910 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-11 07:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-10 13:03 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78072 - Referendarz w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-05-10 10:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75925 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-05-10 09:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76913 - Referendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-05-10 09:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-07 10:55 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-07 10:49 przez: Beata Car
 • Artykuł : "WYDRUK I DOSTAWA ULOTEK, BROSZUR ORAZ PUBLIKACJI NA POTRZEBY URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2021-05-06 17:45 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Strona : "Skargi i wnioski" zmieniono dnia: 2021-05-06 11:45 przez: Magdalena Sikora
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-05-06 10:40 przez: Beata Car
 • Strona : "Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:59 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:57 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:55 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:55 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:53 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:53 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:51 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-05-04 16:49 przez: Magdalena Sikora
 • Strona : "Departament Kontroli" zmieniono dnia: 2021-05-04 14:26 przez: Magdalena Sikora
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76498 - Podreferendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-30 13:42 przez: Jolanta Kurowska