Historia zmian

 • Artykuł : "WYDRUK I DOSTAWA ULOTEK, BROSZUR ORAZ PUBLIKACJI NA POTRZEBY URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" stworzono dnia: 2021-04-27 16:42 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Przeprowadzenie badania sondażowego cudzoziemców nw Polsce oraz opracowanie wyników tego badania" stworzono dnia: 2021-04-27 10:33 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-26 10:08 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75925 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-23 15:36 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75925 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-23 15:36 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-23 15:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-04-20 17:28 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 77225 - Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców Departament Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-04-19 15:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 77225 - Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców Departament Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-04-19 15:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2021-04-16 08:40 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" stworzono dnia: 2021-04-16 08:39 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-15 19:53 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-14 18:18 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77013- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-04-14 13:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77013- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-04-14 12:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77013- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2021-04-14 12:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77002- Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-04-14 11:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-04-13 14:58 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-13 14:27 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2021-04-13 13:00 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-13 12:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-13 12:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ " zmieniono dnia: 2021-04-13 12:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ " stworzono dnia: 2021-04-13 12:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-12 16:07 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76910 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-12 15:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76913 - Referendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-04-12 15:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76913 - Referendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-04-12 15:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76910 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-04-12 14:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego do nauki zdalnej" zmieniono dnia: 2021-04-12 13:58 przez: Małgorzata Kalinowska