Historia zmian

 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-15 19:53 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-14 18:18 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77013- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-04-14 13:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77013- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-04-14 12:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77013- Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2021-04-14 12:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 77002- Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-04-14 11:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-04-13 14:58 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-13 14:27 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" zmieniono dnia: 2021-04-13 13:00 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-13 12:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-13 12:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ " zmieniono dnia: 2021-04-13 12:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ " stworzono dnia: 2021-04-13 12:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-12 16:07 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76910 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-04-12 15:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76913 - Referendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-04-12 15:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76913 - Referendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-04-12 15:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76910 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-04-12 14:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego do nauki zdalnej" zmieniono dnia: 2021-04-12 13:58 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego do nauki zdalnej" zmieniono dnia: 2021-04-08 15:57 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 11:31 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 11:30 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 11:23 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP)" zmieniono dnia: 2021-04-07 10:05 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Redakcja serwisów internetowych Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 10:02 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Urząd" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:33 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Urząd" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:27 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Urząd" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:25 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Raporty o stanie zapewnienia dostępności" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:21 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Raporty o stanie zapewnienia dostępności" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:21 przez: Elwira.Dmoch