Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego do nauki zdalnej" zmieniono dnia: 2021-04-08 15:57 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 11:31 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 11:30 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 11:23 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP)" zmieniono dnia: 2021-04-07 10:05 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Redakcja serwisów internetowych Urzędu" zmieniono dnia: 2021-04-07 10:02 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Urząd" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:33 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Urząd" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:27 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Urząd" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:25 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Raporty o stanie zapewnienia dostępności" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:21 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Raporty o stanie zapewnienia dostępności" zmieniono dnia: 2021-04-02 14:21 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Raporty o stanie zapewnienia dostępności" stworzono dnia: 2021-04-02 14:19 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-02 13:31 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-04-02 13:30 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Sporządzenie raportów oraz opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-04-02 13:29 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Strona : "Koordynator do spraw dostępności" zmieniono dnia: 2021-04-01 15:54 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie" stworzono dnia: 2021-04-01 14:58 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-03-31 16:01 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76531 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-03-31 11:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76531 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2021-03-31 09:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 76498 - Podreferendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-03-30 14:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 73536 - Podreferendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-03-30 14:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 75925 - Specjalista w Wydziale Rachunkowości Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-03-30 13:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawa licencji systemu wideokonferencji na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-03-30 13:34 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Strona : "Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-03-30 11:33 przez: Magdalena Sikora
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego do nauki zdalnej" stworzono dnia: 2021-03-29 13:03 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2021-03-29 12:38 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2021-03-29 12:37 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "test test" usunięto dnia: 2021-03-29 12:36 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "test test" usunięto dnia: 2021-03-29 12:36 przez: Elwira.Dmoch