Historia zmian

 • Strona : "Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-11-02 12:53 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-11-02 12:53 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-11-02 12:51 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85507 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-11-02 12:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-10-29 16:22 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "Skargi i wnioski" zmieniono dnia: 2021-10-28 15:37 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Skargi i wnioski" zmieniono dnia: 2021-10-28 15:32 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-10-28 11:06 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-10-28 11:02 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-10-28 11:01 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-10-28 11:01 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:56 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:55 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:55 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:55 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:54 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:53 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:53 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:51 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:50 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Współpraca międzynarodowa w zakresie działania Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:48 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2021_Młodszy opiekun cudzoziemców w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2021_Młodszy opiekun cudzoziemców w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-10-28 10:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-28 08:27 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-28 07:23 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-10-26 17:17 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Dostawa samochodów dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-10-26 08:39 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 86532_Starszy specjalista w Zespole Postępowań Sądowych Departamentu Prawa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-10-25 11:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82706_Starszy specjalista w Zespole Postępowań Sądowych Departamentu Prawa Migracyjnego" stworzono dnia: 2021-10-25 11:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-10-21 15:48 przez: Agnieszka Sołtysik