Historia zmian

 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-10-21 15:48 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-10-21 15:47 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." stworzono dnia: 2021-10-21 15:46 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-21 15:34 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-21 15:27 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-21 15:22 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." stworzono dnia: 2021-10-21 15:16 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Dostawa samochodów dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-10-18 14:44 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2021_Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-10-18 10:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 86007 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2021-10-14 13:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 86007 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2021-10-14 13:18 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 86007 - Podreferendarz w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu " stworzono dnia: 2021-10-14 13:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na tłumaczenia z języka angielskiego lub rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wybranych materiałów źródłowych oraz opracowań o krajach pochodzenia" zmieniono dnia: 2021-10-14 12:11 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-13 13:50 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-10-13 13:47 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83194 - Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83507 - Specjalista Wydział Projektów i Preintegracji Departament Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83194 - Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:17 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 84112 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego." zmieniono dnia: 2021-10-12 11:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83087 - Starszy specjalista w Zespole Postępowań Sądowych, Departament Prawa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82324 - Specjalista w Wydziale IV Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-10-12 11:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego " zmieniono dnia: 2021-10-12 11:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2020 rok " zmieniono dnia: 2021-10-12 09:11 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2020 rok " zmieniono dnia: 2021-10-12 09:10 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Finanse" zmieniono dnia: 2021-10-12 09:09 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców za 2020 rok " stworzono dnia: 2021-10-12 09:08 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85837 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-10-11 13:56 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Zamówienie na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-10-11 12:17 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2021 r. - wersja 3" stworzono dnia: 2021-10-07 15:52 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w sekretariacie Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-10-07 10:55 przez: Jolanta Kurowska