Historia zmian

 • Artykuł : "Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw " zmieniono dnia: 2021-10-06 06:46 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85507 - Specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-10-05 13:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85461 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-10-05 10:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83087 - Starszy specjalista w Zespole Postępowań Sądowych, Departament Prawa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-10-05 08:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 85350 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Departamentu Pomocy Socjalnej (zastępstwo))" stworzono dnia: 2021-10-04 08:36 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-10-01 10:08 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-10-01 10:07 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw " zmieniono dnia: 2021-09-30 20:13 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw " stworzono dnia: 2021-09-30 20:04 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "UMOWA ZLECENIE w Wydziale Udzielania Pomocy Socjalnej i Opieki Medycznej Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-09-30 13:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-09-30 10:34 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-09-30 10:22 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-09-30 10:21 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-09-30 10:20 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-09-30 10:18 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83402 - Zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-09-29 09:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-09-29 09:00 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82041 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-09-28 13:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83703 - Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-09-28 09:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa dziewięciu zestawów infografik do ośrodków dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-09-27 14:49 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawA dziewięciu zestawów infografik do ośrodków dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-09-27 14:48 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 2/2021_Młodszy opiekun cudzoziemców w Zespole do Spraw Personalizacji Dokumentów Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-09-27 13:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-09-24 15:16 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-09-24 15:14 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI " zmieniono dnia: 2021-09-24 07:39 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na tłumaczenia z języka angielskiego lub rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wybranych materiałów źródłowych oraz opracowań o krajach pochodzenia" stworzono dnia: 2021-09-21 12:59 przez: Karol Sikora
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-09-21 08:46 przez: Elwira.Dmoch
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2021-09-21 08:45 przez: Elwira.Dmoch
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82660 - Referendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-09-16 15:40 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82041 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-09-16 15:31 przez: Jolanta Kurowska