Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-09-16 15:03 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w sekretariacie Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-09-16 14:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Usługi analityczne" zmieniono dnia: 2021-09-16 14:22 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 84497 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-09-16 09:54 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI " stworzono dnia: 2021-09-16 09:13 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Usługi specjalisty ds. wizualizacji danych" zmieniono dnia: 2021-09-16 08:21 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83194 - Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-09-14 10:23 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83194 - Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biuro Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-09-14 10:22 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-09-10 06:59 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82324 - Specjalista w Wydziale IV Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-09-08 16:29 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82324 - Specjalista w Wydziale IV Postępoań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-09-08 16:26 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-09-08 09:27 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 84112 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego." zmieniono dnia: 2021-09-07 17:21 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 84112 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego." zmieniono dnia: 2021-09-07 17:21 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 84112 w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego." stworzono dnia: 2021-09-07 17:19 przez: Anna Grzejszczak
 • Strona : "Statystyki" zmieniono dnia: 2021-09-07 11:57 przez: Piotr Oleksy
 • Strona : "Statystyki" stworzono dnia: 2021-09-07 11:56 przez: Piotr Oleksy
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Wizowego" stworzono dnia: 2021-09-06 17:12 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 82402 - Specjalista w Zespole Zamiejscowym-Biała Podlaska Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-09-06 13:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82706_Starszy specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Biura Informatyki (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-09-06 13:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-09-02 08:27 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83703 - Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego" zmieniono dnia: 2021-08-31 10:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83703 - Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego" stworzono dnia: 2021-08-31 09:11 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83402 - Zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2021-08-30 13:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Projektów i Preintegracji Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-08-30 13:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82178 - Starszy specjalista w Zespole Zamiejscowym - Biała Podlaska, Departament Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-08-30 09:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83507 - Specjalista Wydział Projektów i Preintegracji Departament Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-08-27 10:01 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83507 - Specjalista Wydział Projektów i Preintegracji Departament Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-08-27 10:00 przez: Anna Grzejszczak
 • Artykuł : "Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line w języku angielskim z zakresu analiz strategicznych " zmieniono dnia: 2021-08-27 09:17 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2021-08-26 09:29 przez: Ewa Smęt