Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83402 - Zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Kancelrayjnej Biura Dyrektora Generalnego" stworzono dnia: 2021-08-24 11:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-08-20 19:22 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81136 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-08-20 12:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81136 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-08-20 12:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83194 - Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-08-20 12:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Projektów i Preintegracji Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-08-19 13:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Projektów i Preintegracji Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-08-19 13:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Projektów i Preintegracji Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-08-19 13:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ w Wydziale Projektów i Preintegracji Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-08-19 13:37 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81374 - Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-08-19 11:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 83087 - Starszy specjalista w Zespole Postępowań Sądowych, Departament Prawa Migracyjnego" stworzono dnia: 2021-08-18 10:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-18 10:10 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-13 12:03 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-12 13:42 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-12 13:42 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." stworzono dnia: 2021-08-12 13:41 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." stworzono dnia: 2021-08-12 13:39 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-12 13:36 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-12 13:35 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-12 13:30 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." stworzono dnia: 2021-08-12 13:29 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80457 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 79597 - Podreferendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78702 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78425 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych " zmieniono dnia: 2021-08-11 10:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82178 - Starszy specjalista w Zespole Zamiejscowym - Biała Podlaska, Departament Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80373 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-08-11 09:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:37 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:17 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:17 przez: Michał Dębowski