Historia zmian

 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-12 13:30 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." stworzono dnia: 2021-08-12 13:29 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80457 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 79597 - Podreferendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:12 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78702 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 78425 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych " zmieniono dnia: 2021-08-11 10:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82178 - Starszy specjalista w Zespole Zamiejscowym - Biała Podlaska, Departament Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2021-08-11 10:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80373 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-08-11 09:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:37 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:17 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:17 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:16 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:56 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:56 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:56 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:50 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:49 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:49 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:43 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:42 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:41 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienia na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." usunięto dnia: 2021-08-10 13:31 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienia na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." usunięto dnia: 2021-08-10 13:31 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." stworzono dnia: 2021-08-10 13:29 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." stworzono dnia: 2021-08-10 13:26 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:22 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." stworzono dnia: 2021-08-10 13:20 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienia na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." stworzono dnia: 2021-08-10 13:19 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82706_Starszy specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Biura Informatyki (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-08-10 10:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "2021" zmieniono dnia: 2021-08-09 14:29 przez: Agnieszka Sołtysik