Historia zmian

 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 14:16 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:56 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:56 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:56 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:50 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:49 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:49 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:43 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:42 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:41 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienia na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." usunięto dnia: 2021-08-10 13:31 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienia na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." usunięto dnia: 2021-08-10 13:31 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie." stworzono dnia: 2021-08-10 13:29 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku." stworzono dnia: 2021-08-10 13:26 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." zmieniono dnia: 2021-08-10 13:22 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." stworzono dnia: 2021-08-10 13:20 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Zamówienia na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze." stworzono dnia: 2021-08-10 13:19 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82706_Starszy specjalista w Zespole Samodzielnych Stanowisk Biura Informatyki (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-08-10 10:28 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "2021" zmieniono dnia: 2021-08-09 14:29 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Strona : "2021" zmieniono dnia: 2021-08-09 14:28 przez: Agnieszka Sołtysik
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82660 - Referendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2021-08-09 12:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Rozbudowa strony internetowej www.migracje.gov.pl" zmieniono dnia: 2021-08-06 15:08 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Usługi analityczne" stworzono dnia: 2021-08-06 13:02 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Usługi specjalisty ds. wizualizacji danych" stworzono dnia: 2021-08-06 12:44 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" usunięto dnia: 2021-08-06 11:31 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" usunięto dnia: 2021-08-06 11:31 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-08-06 11:27 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81107 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-08-06 09:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony nieruchomości Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Jachrance " zmieniono dnia: 2021-08-06 09:17 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług ochrony nieruchomości Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Jachrance " stworzono dnia: 2021-08-06 09:15 przez: Ewa Smęt