Historia zmian

 • Artykuł : "0głoszenie Nr 82402 - Specjalista w Zespole Zamiejscowym-Biała Podlaska Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-08-03 13:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie dotyczące zakupu książek do księgozbioru UdSC WIKP" zmieniono dnia: 2021-08-02 15:51 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82324 - Specjalista w Wydziale IV Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-08-02 12:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line w języku angielskim z zakresu analiz strategicznych " zmieniono dnia: 2021-07-30 16:18 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line w języku angielskim z zakresu analiz strategicznych " stworzono dnia: 2021-07-30 16:18 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Dostawa licencji do oprogramowania Microsoft SQL na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2021-07-29 13:52 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 88178 - Starszy specjalista w Zespole Zamiejscowym - Biała Podlaska, Departament Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-07-29 12:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Rozbudowa strony internetowej www.migracje.gov.pl" stworzono dnia: 2021-07-28 15:22 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82041 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-07-28 07:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 82041 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2021-07-27 13:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego " zmieniono dnia: 2021-07-26 14:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego " zmieniono dnia: 2021-07-26 14:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81967 - Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-07-26 13:48 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2021 r. - wersja 2" zmieniono dnia: 2021-07-21 13:22 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Plan postępowań na 2021 r. - wersja 2" stworzono dnia: 2021-07-21 13:21 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług obejmujących realizację zajęć edukacyjnoadaptacyjnych" zmieniono dnia: 2021-07-20 10:38 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług obejmujących realizację zajęć edukacyjnoadaptacyjnych" stworzono dnia: 2021-07-16 16:25 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81374 - Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2021-07-15 15:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 810374 - Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2021-07-15 15:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80349 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-07-15 10:35 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81107 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2021-07-13 07:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81136 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" stworzono dnia: 2021-07-13 07:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81107 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych (zastpstwo)" zmieniono dnia: 2021-07-12 13:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 81107 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych, Departament Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2021-07-12 13:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie dotyczące zakupu książek do księgozbioru UdSC WIKP" stworzono dnia: 2021-07-12 11:29 przez: Michał Dębowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 79597 - Podreferendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-06-29 07:11 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80349 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-06-28 15:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80457 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2021-06-28 15:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80459 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2021-06-28 15:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 80349 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania projektów Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2021-06-25 11:59 przez: Jolanta Kurowska