Dane kontaktowe Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Siedziba Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33,
02-699 Warszawa

Fax: 22 601 74 13

kierownictwo@udsc.gov.pl

Mapa adresów głównych Urzędu do Spraw Cudzoziemców