Dyrektor: Agata Ewertyńska

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Rzesoś-Radzka

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

 

Do zakresu działań departamentu należy w szczególności:

Strona w budowie.