Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego

Dyrektor: Aneta Kmita

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

Struktura organizacyjna:

  • Wydział Konsultacji Wizowych;

  • Wydział Wykazu Cudzoziemców;

  • Wydział Kontroli i Nadzoru;

  • Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych;

  • Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

  • Wydział Projektów Rozwojowych;

  • Zespół do Spraw Optymalizacji Procesów i Wdrażania Innowacji,;

  • Zespół Kancelaryjno-Biurowy.

Do zakresu działania Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego należy:
Strona w budowie