Wystąpienie pokontrolne z kontroli oceny poprawności prowadzenia przez Wojewodę Podlaskiego postępowań w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-06-17 14:56 Autor: Data publikacji: 2015-06-17 14:56 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Suwałowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-17 Osoba modyfikująca: