Wystąpienie pokontrolne z kotroli w zakresie oceny poprawności prowadzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowań w sparwach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach


Data wytworzenia: 2015-04-27 13:47 Autor: Data publikacji: 2015-04-27 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Suwałowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-27 Osoba modyfikująca: