Dostawa dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  3/DOSTAWA AUTOBUSÓW/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 19.04.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu 3/4-2017/BK-FAMI „Wsparcie logistyczne w zakresie udzielania pomocy socjalnej” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Data wytworzenia: 2018-03-19 15:20 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-03-19 15:20 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-11 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk