Dostawa i wdrożenie oprogramowania na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  21/DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 25.09.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-09-13 14:36 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-09-13 14:36 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Pawlikowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-23 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk