Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  25/DOSTAWA SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 29.08.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”


Data wytworzenia: 2018-08-10 13:57 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2018-08-10 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-31 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk