Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  6/DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 29.03.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

UNIEWAŻNIONO


Data wytworzenia: 2018-03-21 14:27 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-03-21 14:27 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-30 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk