Dostawa wraz z montażem mebli do Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  9/DOSTAWA MEBLI/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 06.04.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-03-21 16:10 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2018-03-21 16:10 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-16 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska