Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia terenu w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie oraz w Podkowie Leśnej – Dębaku

Znak sprawy:  20/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – OŚWIETLENIE TERENU/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 24.07.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-07-10 13:59 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-07-10 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-21 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska