Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w budynkach ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku

Znak sprawy: 24/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - DĘBAK/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 14.08.2018 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-07-31 10:33 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-07-31 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-07 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt