Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie układu centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33

Znak sprawy: 40/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - KLIMATYZACJA/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 23.01.2019 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI pn.: „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  – „Bezpieczna przystań”.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO


Data wytworzenia: 2018-12-11 15:06 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-12-11 15:06 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-29 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt