Opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  10/MATERIAŁY INFORMACYJNE/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 23.04.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-04-13 13:35 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2018-04-13 13:35 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska