Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  23/MISJE BADAWCZE/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 06.08.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.07.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24.07.2018 r. pod numerem 2018/S 140-320781.

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI  „Zwiększanie zdolności pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania  informacji o krajach pochodzenia 2017 -2020”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.


Data wytworzenia: 2018-07-24 09:08 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-07-24 09:08 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-03 Osoba modyfikująca: