Organizacja wyjazdów studyjnych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  4/WYJAZDY STUDYJNE – SZWAJCARIA, HOLANDIA/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 18.04.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 09.03.2018 r. pod numerem 2018/S 048 -105660

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań


Data wytworzenia: 2018-03-09 09:51 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2018-03-09 09:51 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-08 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt