Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku

Znak sprawy:  22/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 19.10.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.07.2018 r. i opublikowane w dniu 14.07.2018 r. pod numerem 2018/S 134-305636

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-07-10 15:12 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2018-07-10 15:12 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska