Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie

Znak sprawy:  2/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 16.03.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.02.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.02.2018 r. pod numerem 2018/S 025-052932


Data wytworzenia: 2018-02-06 09:19 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-02-06 09:19 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-16 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk